70+

70+


 

Stadig flere eldre bor hjemme lenger. Risikoen for å omkomme i brann øker med alderen, og dette gir grunn til bekymring. Derfor er det viktig at hjemmetjenesten har et blikk for elsikkerhet når de er ute i tjenesten.

Dødshyppigheten i boligbranner hos eldre over 70 år er ca. 4,5 ganger høyere enn hos den øvrige delen av befolkningen. Nærmere halvparten av alle boligbranner er knyttet til elektrisitet er, og dette gir all grunn til å være oppmerksom på hva slags elektrisk anlegg og elektrisk utstyr eldre og pleietrengende har.

 

Ta kjøkkenpraten! Installering av komfyrvakt er et godt tiltak.

Når du besøker eldre personer kan det være lurt å se etter om det finnes noe som kan utgjøre en fare. Ofte er det bare noen små og enkle grep du selv kan gjøre som må tas og ikke store tiltak. Det kan også være lurt å snakke med den eldre personen eller en av dennes pårørende. Når du har sett det kan du gjøre noe med det!  Hvis risikofaktoren ikke blir utbedret, bør du sende en bekymringsmelding til Det lokale eltilsyn (DLE).

Snakk med eldre hjemmeboende om:

 

 • Matlaging og brannsikkerhet på kjøkkenet.
 • Trygg bruk av elektriske produkter.
 • Oppvarming.
 • Du kan anmode pårørende om å:
 • Installere komfyrvakt.
 • Rengjøre filteret i kjøkkenvifta over komfyren.
 • Passe på at gardiner, duker, aviser og møbler er i god avstand fra panelovner.
 • Sjekke at røykvarsleren virker og kan høres overalt i boligen.
 • Sørge for slokkeutstyr som beboeren klarer å bruke.
 • Rydde unna lysmansjetter, brannfarlige lysdekorasjoner og ustødige lysestaker.
 • Legge til rette for at røyking kan skje uten fare for brann.