noelko.no


NOELKO - Norsk Elsikkerhetskontroll AS,  sakkyndig selskap med godkjenning for kontroll av elektriske anlegg,

Følgene DLE oppgaver tilbys. 

  • El-kontroll av nye og eldre elektriske anlegg i boliger. Kontroll av fritidsboliger og hytter for å sikre at elanlegg tilfredsstiller krav og normer.

 

 • Revisjon av virksomheter og foretak, med fokus på internkontroll og egne rutiner for vedlikehold av el-anlegget.

 

 • Verifikasjon med kontroll av bedrifters og foretaks egne elektriske anlegg. 

 

 • Revisjon av el-virksomheter (elektroinstallatører) som planlegger, utfører og reparerer elektriske anlegg. Dette innebærer også stikkprøvekontroller av de installasjonsarbeidene virksomhetene utfører. 

 

 • Undervisning til skoleungdom på 6. pg 9. tinn og kommunenes hjemmehjelp-tjeneste.

 

 • Markedskontroll på elektrisk utstyr som omsettes.

 

  • Risikoanalyse med kartlegging, for å kunne gi grunnlag for risikobasert utplukk av tilsynsobjekt  Dette for:

  Å kunne avdekke feil og mangler ved elektriske anlegg som kan forårsake skade på liv og eiendom.

  At nettselskap skal levere strøm sikkert, stabilt og uten avbrudd.