noelko.no


NOELKO - Norsk Elsikkerhetskontroll AS - SKS Sakyndig selskap

med godkjenning for offentlig kontroll av elektriske anlegg.


Følgende kontroll av elektriske anlegg tilbys. 

  • El-kontroll i elektriske anlegg i boliger, hytter og fritidsboliger for å sikre  krav til forskrifter og normer.
 • El-kontroll i landbruk, for å tilfredstille krav om periodisk kontroll av el anlegg. 
 • El- kontroll for virksomheter, for å tilfredstille krav i IK forskriften.
 • El kontroll, verifisering/sluttkontroll 3 parts kontroll for installatører.


 • NYTT
 • Kurs 0823: Installatørprøven
 • Kurs 1023: Faglig ansvarlig for offentlig kontroll.
 • Kurs 0623: Praktisk gjennomføring av kontroller med måleteknikk.
 • Kurs 0723: Revisjon av foretak med praksis. 
 • Kurs 1119: FSE kurs, for instruert personell.

 

 • Revisjon av virksomheter og foretak, med fokus på internkontroll og rutiner for vedlikehold av el-anlegget.

 

 • Verifikasjon med kontroll av bedrifters egne elektriske anlegg. 

 

 • Revisjon av el-virksomheter (elektroinstallatører) som installerer elektriske anlegg. 

 

 • Undervisning til grunnskoler, videregående skoler og kommunenes hjemmehjelp-tjeneste.

 

 • Markedskontroll på elektrisk utstyr som omsettes.

 

  • Risikoanalyse med kartlegging, for å kunne gi grunnlag for risikobasert utplukk av tilsynsobjekt