noelko.no


NOELKO - Norsk Elsikkerhetskontroll AS 


Sakyndig selskap med godkjenning for offentlig kontroll av elektriske anlegg.


Følgende tjenester tilbys


 • El-kontroll i elektriske anlegg i boliger, hytter og fritidsboliger for å sikre krav til forskrifter og normer.
 • El-kontroll i landbruk, for å tilfredstille krav om periodisk kontroll av el anlegg. 
 • El- kontroll for virksomheter, for å tilfredstille krav i IK forskriften.
 • El kontroll, verifisering/sluttkontroll 3 parts kontroll for installatører.


 • Revisjon av virksomheter og foretak, med fokus på internkontroll og rutiner for vedlikehold av el-anlegget.
 • Verifikasjon med kontroll av bedrifters egne elektriske anlegg. 
 • Revisjon av el-virksomheter (elektroinstallatører) som installerer elektriske anlegg. 
 • Undervisning til grunnskoler, videregående skoler og kommunenes hjemmehjelp-tjeneste.
 • Markedskontroll på elektrisk utstyr som omsettes.
 • Risikoanalyse med kartlegging, for å kunne gi grunnlag for risikobasert utplukk av tilsynsobjekt


Kurs

 •  FSE, kurs for instruert personell.
 •  Installatørprøven.
 •  Faglig ansvarlig for offentlig kontroll.
 •  Praktisk gjennomføring av kontroller med måleteknikk.
 •  Revisjon av foretak med praksis.


IK - Internkontroll system 


 • Indivuelt tilpasset IK system for bedrifter.  Mulighet for avtale om 1,2 eller 3 årlig periodisk kontroll av el-anlegg.
 • Indivuelt tilpasset IK system for landbruk. Mulighet for avtale om 1,2 eller 3 årlig periodisk kontroll av el-anlegg.Ring gjerne for tilbud

 

📞  55 10 20 30Eller send forespørsel på e-post : post@noelko.no