10 El-tips

10 el-tips.

 

 

 

  • Reduser fare for komfyrbrann. Monter komfyrvakt.
  • Ikke tørk tøy på elektriske ovner, og hold møbler og gardiner på god avstand.
  • Lad kun elektriske produkter når du er våken og tilstede.
  • Bruk bare vaskemaskin og tørketrommel når du er hjemme og våken.
  • Ikke bruk skjøteledning til varmeovner og hvitevarer.
  • Slå av, eller trekk ut, elektriske apparater som ikke er i bruk.
  • Slå av TV-apparatet med av-/på-knappen, eller trekk ut støpselet.
  • Se regelmessig etter brente stikkontakter og støpsler.
  • Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme kan det tyde på overbelastning. Få dette undersøkt av fagfolk.
  • Ikke gjør annet elektrisk arbeid enn det du har lov til.