Bekymringsmelding

Bekymringsmelding


 

Dersom du har sett noe som gjør deg urolig ved elanlegg som ikke er ditt eget, kan du melde fra om dette til Det lokale eltilsyn (DLE). Dette kan være at noen åpenbart har tuklet med et sikringsskap i oppgangen, forhold hos naboen som kan utgjøre en fare for dem selv og andre. Det kan også være at du i jobben din besøker mennesker som har farlige elanlegg. Noen ganger kan det være berettiget grunn til bekymring. Det finnes mange eksempler på at branner med elektrisk årsak har fått fatale utfall. Du bør imidlertid først prøve å ta opp forholdet med dem det gjelder. Dersom det ikke er mulig, eller det ikke hjelper, skal du ikke nøle med å kontakte DLE.


 

Er du bekymret for elektrisk utstyr?

 

Dersom et elektrisk apparat eller utstyr oppfører seg unormalt eller ikke virker slik det skal, må det straks tas ut av bruk. Vær oppmerksom på rare lyder, lukter, synlige skader, høye temperaturer og brune/brente merker. Kontroller også brukerveiledningen for utstyret for å være sikker på at det brukes riktig. Brukerveiledningen kan også inneholde tips og råd om hva du skal gjøre hvis det oppstår feil. Hvis du føler du deg usikker på sikkerheten knyttet til et elektrisk utstyr, må du søke råd hos en forhandler av det aktuelle utstyret. Elektrisk utstyr som er defekt må enten repareres av kvalifisert personell eller leveres til gjenvinning hos en forhandler eller på en gjenvinningsstasjon.