Åpen søknad

Har du lyst å jobbe med kontroll av elektriske anlegg?NOELKO - Norsk Elsikkerhetskontroll AS ønsker å knytte til seg flere medarbeidere. Om du ønsker  å jobbe med kontroll av elektriske anlegg, oppfordres du til å sende inn en åpen søknad. 


Fyll ut skjemaet nedenfor, og du vil få en tilbakemelding. 

Alle søknader behandles konfidensielt.


Elektriker/tekniker.

Dette er en stilling for deg som er kvalifisert, men ikke har praktisert som kontrollør og som trenger noe oppfølging på rapporteringsverktøy og lovverk for å oppnå tilstrekkelig kompetanse til å utføre kontroller selvstendig.


Elsikkerhetskontrollør/elektroingeniør.

Dette kan være en stilling for deg som har god erfaring med kontroll av el-anlegg og som har god kjennskap til rapporteringsverktøy som bukes i bransjen og god forståelse for gjeldne regelverk, gjerne på nivå som kvalifiserer for å kunne dekke stilling som faglig ansvarlig.


Senior elsikkerhetsingeniør/senior rådgiver.

Dette er en stilling for deg som fyller krav til kvalifikasjoner som elsikkerhetskontrollør/elektroineniør og som har en del år i bransjen, men gjerne ønsker en redusert stillingsprosent.


Saksbehandler/koordinator:

Denne stillig er hovedsakelig knyttet opp mot merkantile oppgaver. Oppgavene består hovedsakelig i å koordinere kontroller, oppfølging av kunder, HR og HMS .
Om du ikke er fullt kvalifisert, kan også opplæring være aktuelt. 

Om du er under utdanning og ser for deg framtid som kontrollør, er det mulighet for å søke stipend. 
Elektriker/ Tekniker
Elsikkerhetskontrollør
Senior Ingeniør
Sakbehandler/korridonator
 
 
 
Fagskole
Høyskole
Under utdannelse/annet: Spesifiser i kommentar.