Dokumentasjon og samsvarseklæring

Dokumentasjon og samsvarserklæring


 

Du skal få samsvarserklæring fra elektriker når du får utført elektrisk arbeid på boligen din. Har du ikke det, kan det i verste fall føre til høye ekstrakostnader for deg. ​Hvis du har fått utført elektrisk arbeid på boligen etter 1999, plikter du å ha en samsvarserklæring der den ansvarlige for jobben bekrefter hva som er gjort og går god for at alt er utført i tråd med forskriftene. Samsvarserklæringen utstedes av installasjonsvirksomheten som har utført arbeidet og overleveres til eier av det elektriske anlegget.

Dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav skal også følge med samsvarserklæringen.

Eier av det elektriske anlegget plikter å ta vare på denne type dokumenter i hele anleggets levetid.

Dokumentene skal være tilgjengelige ved senere endringer på anlegget, ved eiendomsoverdragelse og ved Det lokale elektrisitetstilsynsets (DLE) kontroll av anlegget, for eksempel i boligmappa.no

Samsvarserklæringen er ment som en forsikring om at nyere installasjoner er forskriftsmessige. Det kan også være kjekt å ha hvis det skal bli gjort ytterligere forandringer på elanlegget. Installatøren kan derfor bruke dokumentasjonen for å se hva som er gjort tidligere. Du får normalt samsvarserklæringen sammen med faktura, om du ikke gjør dette må du spørre om å få dette. Dokumentasjonen må du oppbevare så lenge du eier boligen, og bør overleveres ny eier.