Generelt om elanlegget

El-anlegget generelt.

 


Et elektrisk anlegg består av ledninger, koblingsbokser, stikkontakter, sikringer, sikringsskap mm. Dette kalles «installasjonsmateriell» på fagspråket. Hvis det slurves med vedlikeholdet av dette, kan det føre til varmgang som utgjør en brannfare.

 

Vær klar over at elanlegget ditt er dimensjonert for strømforbruket den gangen det ble installert. Et eldre elektrisk anlegg er sjelden tilpasset dagens kraftige økning i strømforbruk, noe som øker risikoen for varmgang.  Vær derfor oppmerksom på varme ledninger, koblingsbokser og stikkontakter! En av hovedårsakene til brann er varmgang i koblinger (f.eks. støpsel til stikkontakt).

 

Heller ikke ledninger, stikkontakter og sikringsskap mm. er evigvarende, men vil få redusert funksjon over tid. De kan også bli påvirket av oppussingsarbeid. Ledninger kan skades, bøyes der hvor isolasjonen er blitt sprø eller på en annen måte få redusert kvalitet uten at du er klar over det. Dårlig kontakt kan utvikles over tid og forårsake høy temperatur som kan antenne andre materialer i nærheten.

Trekk ut og kontroller alle kontakter minst én gang i året! Tegn på varmgang i kontakter og støpsler er misfarging, brunsvidde merker og deformert plast.