Sikringer som løser seg ut ofte.

Sikringer som løser seg ut ofte.At en sikring løser ut betyr at det enten er for stor belastning på kursen (for høyt strømforbruk), eller at det er en feil på det elektriske anlegget; ev. noe av det tilkoblede utstyret. Vedvarende høyt strømforbruk på en kurs er ikke bra. Ta kontakt med en elektriker for å få fordelt belastningen på flere kurser. Dersom sikringen kobler ut når du bruker et bestemt utstyr, er det enten en feil på utstyret eller så bruker utstyret for mye strøm. Sikringen kan også løse ut ved kortslutninger og jordfeil i det elektriske anlegget. Det er derfor viktig at du kontakter en elektriker dersom du er usikker på hvorfor sikringen stadig kobler ut.