El-bil lading


El-bil lading hjemme.

 

 

Det første du må gjøre, er å sjekke om elanlegget ditt har kapasitet til lading hjemme.

Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading, vil dette være å anse som en bruksendring etter $16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget «skal være egnet til forutsatt bruk».  Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for den høye belastningen over tid. DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. Her følger derfor noen råd og tips for sikrere lading av elbil.

 

Er det elektriske anlegget egnet for lading av elbil?

Lading av elbil medfører økt belastning på det elektriske anlegget. Langvarige store belastninger gir økt risiko for varmegang i stikkontakter, koblingspunkter, sikringsskap og inntak. En elkontroll utført av elektriker kan avdekke svakheter ved anlegget som må rettes opp.