Hva kan jeg gjøre selv ?

Hva kan jeg gjøre selv?

 

 

Veldig lite!  Selv om du kan kjøpe installasjonsmateriell, som f. eks. varmekabler og stikkontakter selv, er det kun registrerte virksomheter som kan installere dette på det elektriske anlegget ditt. Ikke bare er det ulovlig å gjøre dette selv eller bruke ufaglærte, men det kan også koste deg dyrt i form av krav om utbedringer fra Det lokale eltilsyn (DLE), redusert verdi på boligen som følge av manglende dokumentasjon og i verste fall brann og ulykker som følge av feilmontering. 

Alt arbeid på elektriske anlegg skal utføres av en elvirksomhet som er registrert i myndighetenes sentrale register. ​Hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan du søke opp fagfolk. Tast inn kommunenavn og/eller postnummer, så får du opp en liste å velge fra. Gå til Elvirksomhetsregisteret.